pages

Politică de Confidenţialitate

Pe site-ul MusicDepo.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin prin accesarea site-ului si a cosului de cumparari.


Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de catre musicdepo.ro numai in scopul declarat al acestui site. Datele personale din formularul de comanda vor fi folosite pentru a trimite

utilizatorului confirmarea comenzilor, informari despre eventualele promotii, etc.

Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi

solicitat in conformitate cu legile in vigoare.